< pvek.org

Twoja dziewczyna mówi, że jesteś za mało romantyczny?

„Ożeń się z nią, posyp jakąkolwiek powierzchnię płatkami róż.”

— satysfakcja gwarantowana!
To nie jest rada dla mnie! Jestem kobietą i ten stereotyp mnie obraża!