< pvek.org

Twoja dziewczyna mówi, że jesteś za mało romantyczny?

„Wciągnij brzuch i tak wytrzymaj, pozwól rozpowiadać, że się zaręczyliście.”

— mięso już kruszeje.
To nie jest rada dla mnie! Jestem kobietą i ten stereotyp mnie obraża!