1. Ty zamawiasz u nas piosenkę.
 2. My ją komponujemy i wykonujemy, nie plagiatując innych utworów (dlatego też nie wykonujemy kowerów)
 3. Wysyłamy do Ciebie wersję próbną z dźwiękowym znakiem wodnym.
 4. Jeżeli akceptujesz kompozycję i wykonanie piosenki, kwota wynosi 60 zł netto za minutę piosenki (czyli piosenka 1:30 kosztuje 90 zł).
 5. Jeżeli nie akceptujesz piosenki możesz ją odrzucić lub poprawiać.
 6. Poprawki płatne są po koszcie pracy studia – 120 zł netto / godzina.
 7. Po akceptacji piosenki podajesz dane do faktury, my wystawiamy fakturę VAT płatną w ciągu 7 dni.
 8. Po zaksięgowaniu kwoty na koncie otrzymujesz plik WAV / MP3 z piosenką.
 9. Warunki licencji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową – możesz dowolnie zwielokrotniać utwór o ile nie czerpiesz z tego korzyści majątkowych i podajesz nazwę / nazwiska Twórców o ile umowa między nami nie stanowi inaczej. Mówiąc po polsku: możesz wysyłać go kumplom i babci, nie możesz go sprzedawać i nie możesz się chwalić że jesteś autorem.
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy – możesz obracać utworem o ile nie czerpiesz z tego korzyści majątkowych i podajesz nazwę / nazwiska Twórców o ile umowa między nami nie stanowi inaczej.
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wcześniej omówione – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – możesz emitować utwór o ile nie czerpiesz z tego korzyści majątkowych i podajesz nazwę / nazwiska Twórców o ile umowa między nami nie stanowi inaczej. Wyjątkiem pewnie będzie puszczanie utworu w radiu, które czerpie korzyść ale Ty, smutny DJ-u nic z tego nie masz. Wtedy tylko podaj nazwiska / nazwę Twórców.
  • Pełnia autorskich praw osobistych pozostaje w naszym posiadaniu. Autorami piosenek zespołu The Chujs są Tomasz Harczuk i Dominik Zacharski.